Kişisel Verilerin Korunması

Tepsi Pazarı Gizlilik Metni: Zarifoğlu Metal tarafından işletilen (tepsipazari.com) web sitesini ziyaret edenlerin (Veri Sahibi) gizliliğini korumak, temel prensiplerimiz arasındadır. Kurumsal İnternet Sitesi Gizlilik Politikamız ile; veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi ve internet sitesi gizlilik politikası hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

tepsipazari.com'u ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz

-Tepsi Pazarı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
-Tepsi Pazarı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için kullanılmaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [email protected] adresine eposta göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.